Patakaran sa Privacy

Iginagalang ng HealthTrip (“HealthTrip”, “kami”, “aming”, “kami”) ang iyong privacy at nakatuon sa pagprotekta sa iyong personal na impormasyon. Inilalarawan ng patakarang ito ang mga kasanayan sa HealthTrip patungkol sa personal na nakakapagpakilalang impormasyon o personal na data (“personal na impormasyon/PI”). Nalalapat ang patakarang ito sa aming mga website, application, email, voice call at text message, at social media account (ang “Mga Platform”). Kapag ginamit mo ang Mga Platform, sumasang-ayon ka sa mga tuntunin sa patakarang ito.


LAYUNIN NG PATAKARAN SA PRIVACY NA ITO

Nilalayon ng patakaran sa privacy na ito na bigyan ka ng impormasyon kung paano kinokolekta at pinoproseso ng HealthTrip ang iyong PI, kabilang ang anumang PI na maaari mong ibigay sa pamamagitan ng Mga Platform kapag bumili ka ng produkto o serbisyo o nag-sign up para sa aming newsletter.

Dapat mong basahin ang patakaran sa privacy na ito kasama ng anumang iba pang patakaran sa privacy, paunawa o patakaran sa patas na pagproseso na maaari naming ibigay sa mga partikular na okasyon kapag kami ay nangongolekta o nagpoproseso ng PI tungkol sa iyo upang lubos mong malaman kung paano at bakit namin ginagamit ang iyong PI. Ang patakaran sa privacy na ito ay nagdaragdag ng iba pang mga paunawa at patakaran sa privacy at hindi nilayon na i-override ang mga ito.

MGA DETALYE NG CONTACT

Ang HealthTrip ay ang kumpanya (negosyo) na responsable para sa iyong PI. Nagtalaga kami ng Data Protection Officer (DPO) na responsable para sa pangangasiwa sa mga tanong kaugnay ng patakaran sa privacy na ito. Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa patakaran sa privacy na ito, mangyaring makipag-ugnayan sa DPO gamit ang mga detalyeng itinakda sa ibaba.

Buong pangalan ng legal na entity: Global Patient Tech Pte Ltd.

Address: Exchange, #13-30, No 2 Venture Drive, Singapore 608526.

Email Address: [email protected]

MGA PAGSUSsog sa PATAKARAN

Pinapanatili namin ang aming patakaran sa privacy sa ilalim ng regular na pagsusuri na ina-update ito nang hindi bababa sa isang beses sa loob ng 12 buwan. Maaaring gumawa ng maliliit na pagbabago ang HealthTrip sa Patakaran sa Privacy na ito na hindi magiging masama makakaapekto sa iyong privacy, maliban kung iba ang itinakda ng mga batas.

Sa kaso ng mga materyal na pagbabago, ang HealthTrip ay maglalathala ng mga nasabing pagbabago at ang binagong patakaran sa aming website at, hangga't maaari, aabisuhan ka sa pamamagitan ng email o sa pamamagitan ng mga pop-up window kapag ginamit mo ang aming mga plataporma sa susunod na pagkakataon.

Ang mga pagbabago ay magkakabisa sa Petsa ng Pagkabisa. Ang aktwal na bersyon ng patakaran sa Privacy ay nai-publish sa aming website

TUMPAK NG DATOS

Kapag binigyan mo kami ng PI, sinasabi mo sa amin na ang impormasyon ay totoo, tumpak, kumpleto, at napapanahon. Sinasabi mo rin sa amin na mayroon kang pahintulot na ibigay ito sa amin. Ang PI na pinanghahawakan namin tungkol sa iyo ay dapat na tumpak at napapanahon. Mangyaring panatilihing ipaalam sa amin kung ang iyong PI ay nagbabago sa panahon ng iyong relasyon sa amin.


ANG MGA KATEGORYA NG PERSONAL NA IMPORMASYON NA KONG KOLEKTA NAMIN

Maaari kaming mangolekta, gumamit, mag-imbak at maglipat ng iba't ibang uri ng PI tungkol sa iyo na aming pinagsama-sama bilang mga sumusunod:

 • Pengidentifikasi atau Data Identitas seperti nama depan/tengah/belakang, alias, alamat pos, pengidentifikasi pribadi unik (cookie), tanggal lahir, alamat Protokol Internet pengidentifikasi online, atau pengidentifikasi serupa lainnya.
 • Kasama sa Data ng Pakikipag-ugnayan ang (billing address, delivery address, email address at mga numero ng telepono).
 • Komersyal na Impormasyon, hiniling na mga panipi ng presyo, mga produkto o serbisyong binili, pagbili o pagkonsumo ng mga kasaysayan o tendensya, pati na rin ang Financial Data (bank account at mga detalye ng card ng pagbabayad) at Data ng Transaksyon (mga detalye tungkol sa mga pagbabayad papunta at mula sa iyo at iba pang mga detalye ng mga produkto at serbisyo binili mo sa amin).
 • Impormasyon sa Aktibidad sa Network, kabilang ang Teknikal na Data (tulad ng data sa pag-login, uri at bersyon ng browser, kasaysayan ng pagba-browse, kasaysayan ng paghahanap, setting at lokasyon ng time zone, mga uri at bersyon ng plug-in ng browser, operating system at platform, at iba pang teknolohiya sa mga device na iyong gamitin upang ma-access ang aming mga platform), pati na rin ang impormasyon tungkol sa iyong pakikipag-ugnayan sa aming mga platform (Data ng Paggamit).
 • Data ng geolocation (bansa, estado o lungsod).
 • Audio (hal., mga record ng tawag) at Electronic (hal., mga email thread) na impormasyon.
 • Mga hinuha (konklusyon) na nakuha mula sa alinman sa PI na nakolekta ng HealthTrip, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa Data ng Profile (iyong mga kagustuhan, katangian, sikolohikal uso, pag-uugali, ugali, katalinuhan, puna at mga tugon sa survey) at Marketing Data (ang iyong mga kagustuhan sa pagtanggap ng marketing mula sa amin at sa aming mga kasosyo at ang iyong mga kagustuhan sa komunikasyon).

Kinokolekta din namin, ginagamit at ibinabahagi ang Pinagsama-samang Data tulad ng istatistika o demograpikong data para sa anumang layunin. Maaaring makuha ang Pinagsama-samang Data mula sa iyong PI, ngunit hindi itinuturing na PI sa batas dahil hindi direkta o hindi direktang ipapakita ng data na ito ang iyong pagkakakilanlan. Halimbawa, maaari naming pagsama-samahin ang iyong Impormasyon sa Aktibidad sa Network upang kalkulahin ang porsyento ng mga user na nag-a-access sa isang partikular na feature ng Platform. Gayunpaman, kung pagsasamahin o ikinonekta namin ang Pinagsama-samang Data sa iyong PI, para direkta o hindi direktang makilala ka nito, ituturing namin ang pinagsamang data bilang PI na gagamitin alinsunod sa patakaran sa privacy na ito.

Suporta sa Customer

Kung pipiliin mong makipag-ugnayan sa aming mga serbisyo sa suporta sa customer, mangongolekta kami ng anumang mga katanungan, reklamo o iba pang impormasyon na maaari mong isumite sa aming team ng suporta. Hindi kami nangongolekta ng anumang Espesyal na Kategorya ng PI tungkol sa iyo (kabilang dito ang mga detalye tungkol sa iyong lahi o etnisidad, relihiyon o pilosopikal na paniniwala, buhay sa sex, oryentasyong sekswal, opinyong pulitikal, membership sa unyon ng manggagawa, impormasyon tungkol sa iyong kalusugan, at genetic at biometric na data) . Hindi rin kami nangongolekta ng anumang impormasyon tungkol sa mga kriminal na paghatol at pagkakasala.


MGA BATA

Ang HealthTrip ay hindi sadyang nangongolekta ng PI mula sa mga menor de edad, maliban kung ang menor de edad ay isa sa mga manlalakbay para sa medikal na turismo o may kasamang nasa hustong gulang. Kung malalaman namin na sinusubukan ng isang menor de edad na magsumite ng PI, aalisin namin ang impormasyong ito sa aming mga talaan. Kung ikaw ang magulang o legal na tagapag-alaga ng isang menor de edad na nagbigay sa amin ng PI, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para ma-delete namin ito.

KUNG HINDI KA MAGBIGAY NG PERSONAL NA IMPORMASYON

Kung saan nangongolekta kami ng PI na kinakailangan ng batas o sa ilalim ng mga tuntunin ng isang kontrata, at nabigo kang ibigay ang PI na iyon kapag hiniling, maaaring hindi namin magawa ang kontrata na mayroon kami o sinusubukan naming pasukin sa iyo (halimbawa, upang magbigay ng ka sa mga kalakal o serbisyo). Sa kasong ito, maaaring kailanganin naming kanselahin ang isang produkto o serbisyo na mayroon ka sa amin, ngunit aabisuhan ka namin kung ito ang sitwasyon sa panahong iyon.


PAANO NAMIN KOLEKTA ANG IYONG PERSONAL NA IMPORMASYON

Gumagamit kami ng iba't ibang paraan upang mangolekta ng PI mula sa at tungkol sa iyo kabilang ang sa pamamagitan ng:

PI na binigay mo sa amin

Kinokolekta namin ang iyong PI nang direkta mula sa iyo (gamit ang live chat, mga online na form o sa pamamagitan ng voice call/messenger). Anumang data sa pakikipag-ugnayan (mga email, telepono atbp.) na ibinigay mo sa anumang pakikipag-ugnayan ay ituturing na iyong mga personal na contact at ise-save sa iyong profile para sa mga komunikasyon sa hinaharap maliban kung partikular na hiniling na huwag itago (isang beses na komunikasyon lamang). Halimbawa, kapag binigay mo sa amin ang iyong PI sa pamamagitan ng paghiling ng quote, pagpaparehistro o pag-book ng mga medikal na paglalakbay, pakikipag-ugnayan sa aming customer support. Kabilang dito ang PI na ibinibigay mo kapag ikaw ay:

 • mag-apply para sa aming mga produkto o serbisyo;
 • mag-subscribe sa aming serbisyo o mga publikasyon; humiling ng marketing na ipadala sa iyo; bigyan kami ng feedback o makipag-ugnayan sa amin.

Kapag nakipag-chat kami sa iyo (hal., WhatsApp, Facebook, regular na SMS atbp.) ang chat ay maaaring aksidenteng isara/naalis, maaaring may mga pagkaantala, mabagal na koneksyon sa internet atbp. Maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo sa ibang pagkakataon sa pamamagitan ng automated na telepono at mga text message o email

Isa sa mga pangunahing paraan ng pagkolekta ay VOICE CALLS Nagbigay kami ng interes upang matiyak na pinili mo ang pinakamahusay na posibleng opsyon.

PI na kinokolekta namin nang pasibo:

Kinokolekta din namin ang iyong PI nang pasibo. Halimbawa, kinokolekta namin ang impormasyon tungkol sa iyo sa paglipas ng panahon at sa iba't ibang mga website kapag binisita mo ang aming platform. Gumagamit din kami ng mga tool sa pagsubaybay tulad ng cookies at beacon. Habang nakikipag-ugnayan ka sa aming mga platform, awtomatiko kaming nangongolekta ng Impormasyon sa Aktibidad sa Network tungkol sa iyong kagamitan, mga pagkilos sa pagba-browse, at mga pattern. Kinokolekta namin ang PI na ito gamit ang cookies at iba pang katulad na teknolohiya. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa aming Patakaran sa Cookie. Maaaring gamitin ng mga feature ng platform ang mga katangian at setting ng iyong device na magbibigay-daan sa aming matukoy ang iyong pisikal na lokasyon (bansa, estado). Maaaring kabilang sa mga naturang teknolohiya ang pagmamapa ng IP address o iba pang mga teknolohiya. Ginagamit namin ang impormasyong ito upang pahusayin at i-personalize ang iyong karanasan at bigyan ka ng mga alok at serbisyo na maaaring interesado sa iyo. Walang kontrol ang HealthTrip sa mga setting ng iyong device, ngunit inirerekumenda namin ang pagpapagana ng mga serbisyo ng lokasyon sa iyong device upang mapakinabangan mo ang mga feature at functionality na nakabatay sa lokasyon na inaalok.

PI na natatanggap namin mula sa mga service provider:

Kinokolekta namin ang iyong PI gamit ang mga service provider.


PARA SA ANONG LAYUNIN GINAGAMIT NAMIN ANG IYONG PERSONAL NA IMPORMASYON

Gagamitin namin ang iyong PI para sa mga sumusunod na layunin:

Pagpapabuti ng aming mga serbisyo

Upang bigyan ka at pagbutihin ang aming mga Platform at serbisyo, upang mas maunawaan ang mga gumagamit ng aming Mga Platform at serbisyo, at upang protektahan ang aming ari-arian at upang maiwasan ang pinsala sa kanila.

Regular na mga kostumer

Kung sakaling humiling ka ng quote ng presyo o bumili ng aming mga serbisyo, tinatrato ka namin bilang Regular (tapat) na Customer. Ang mga regular na customer ay may maraming benepisyo:

 • maging eksperto sa paggamit ng aming mga serbisyo;
 • makatanggap ng pinaka-kaugnay na mga quote ng presyo.

Ayon sa aming patakaran, maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo bilang Regular na Customer sa pamamagitan ng email/teleponong naka-save sa loob ng mga nakaraang kahilingan at transaksyon.

Mga aktibidad sa marketing

Ginagamit namin ang iyong impormasyon para sa mga layunin ng marketing. Maaaring kabilang sa mga aktibidad na ito ang:

 • Upang magpadala sa iyo ng mga email sa marketing at/o mga text message mula sa HealthTrip address patungkol sa aming mga serbisyo o sa aming mga kasosyo, kung nag-opt-in kang tumanggap ng mga email at/o mga text message mula sa amin o nakipagtransaksyon sa amin, at ayon sa pinahihintulutan ng batas.
  Upang magpakita ng mas may-katuturang pag-advertise at mga rekomendasyon, o sugpuin ang pag-advertise at nilalaman na sa tingin mo ay hindi nauugnay. Maaaring ipakita sa iyo ang advertising na ito sa aming Mga Platform pati na rin sa mga platform ng third party (kabilang ang Google at mga social media site tulad ng Facebook) at may kasamang impormasyon o mga alok na pinaniniwalaan namin, o ng aming mga kasosyo sa negosyo, na magiging interesante sa iyo. Ang indibidwal na advertising ay maaaring batay sa impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng cookies o iba pang mga teknolohiya sa pagsubaybay. Maaari kang mag-opt out sa Google (pindutin ang dito) at Facebook (pindutin ang dito) pag-personalize ng ad anumang oras
 • Kung pipiliin mong lumahok sa mga aktibidad na pang-promosyon, maaaring gamitin ang nauugnay na impormasyon upang pangasiwaan ang mga promosyon na ito.
 • Kung lumahok ka sa aming Referral Program at magpasa ng email na may referral code sa iyong mga kaibigan, ipinapalagay namin na igagalang mo ang anumang pagtutol na natanggap mula sa iyong mga kaibigan tungkol sa kanilang pagpoproseso ng email para sa mga layunin ng marketing. Kung patuloy mong binabalewala ang mga pagtutol ng iyong mga kaibigan at hindi mo ito iuulat sa amin, itinatanggi namin ang lahat ng responsibilidad na maaaring ipataw sa amin bilang isang advertiser. Hindi ia-unsubscribe ng HealthTrip ang mga email address ng mga kaibigan kung hindi ito partikular na hiniling sa kanila.

Para makipag-ugnayan sa iyo, kasama ang sumusunod:

 • Upang magpadala ng mga kumpirmasyon sa booking;
 • Upang magpadala ng mga appointment sa doktor o mga pagbabago sa iskedyul ayon sa ipinaalam ng tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o ospital.
 • Upang magpadala ng mga alerto at abiso kung saan ka naka-subscribe, kasama ang iyong mobile device;
 • Upang humingi ng mga pagsusuri;
 • Upang i-update ka tungkol sa mga itinerary/package na pinoproseso ng aming serbisyo;
 • Upang makipag-ugnayan sa iyo kung nakipag-ugnayan ka sa suporta sa customer ng HealthTrip;
 • Upang magpadala sa iyo ng serbisyo ng impormasyon at mga administratibong email;
 • Upang magpadala sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga serbisyo, na inaalok ng HealthTrip o ng aming mga kasosyo sa negosyo, na pinaniniwalaan naming magiging interesado ka;

Mga layuning legal

Sa ilang partikular na kaso, maaaring kailanganin naming gamitin ang iyong impormasyon upang pangasiwaan at lutasin ang mga legal na hindi pagkakaunawaan, para sa mga pagsisiyasat sa regulasyon at pagsunod o upang ipatupad ang mga tuntunin ng paggamit ng serbisyo.

Pagganap ng isang kontrata

Maaaring kailanganin ang paggamit ng iyong PI upang maisagawa ang mga serbisyo at mabigyan ka ng mga produkto na iyong hiniling mula sa amin. Halimbawa, kung gagawa ka ng booking sa aming Platform, kailangan naming mangolekta ng PI mula sa iyo upang makumpleto ang booking.

Pagpayag

Maaari kaming umasa sa iyong pahintulot na gamitin ang iyong PI para sa ilang partikular na layunin ng direktang marketing. Maaari mong bawiin ang iyong pahintulot anumang oras sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa amin. Itinakda namin sa ibaba, sa isang format ng talahanayan, ang isang paglalarawan ng lahat ng mga paraan na pinaplano naming gamitin ang iyong PI.

LayuninAktibidadKategorya ng PI
Upang tumulong sa pagbili ng mga pakete ng medikal na paglalakbay at mga nauugnay na produkto sa paglalakbay (tulad ng mga tiket sa eroplano, pag-arkila ng kotse, pagpapareserba sa hotel, atbp.)- Pangunahing aktibidad, upang magbigay ng tulong na hiniling mo o kung hindi man ay gumaganap ng mga obligasyong kontraktwal.Upang irehistro ka bilang isang bago o isang regular na customer, na nagsisimula ng isang relasyon sa negosyo sa iyo.
 1. Mga Identifier
 2. Data ng Pakikipag-ugnayan
 3. Audio/Electronic na impormasyon
Upang iproseso at ihatid ang iyong order na nauugnay sa pangunahing aktibidad, kabilang ang:
 1. Pamamahala ng mga pagbabayad, bayad at singil
 2. Pagkolekta at pagbawi ng perang inutang sa amin
 3. Nagbibigay sa iyo ng post-sale na suporta sa customer
 1. Mga Identifier
 2. Data ng Pakikipag-ugnayan
 3. Komersyal na Impormasyon
 4. Mga hinuha
 5. Audio/Electronic na impormasyon
Para lamang sa panloob na paggamit na batay sa iyong kaugnayan sa amin o tugma sa konteksto kung saan nakolekta ang PIUpang pamahalaan ang aming relasyon sa iyo na kinabibilangan ng:
 1. Pag-abiso sa iyo tungkol sa mga pagbabago sa aming mga tuntunin o patakaran sa privacy
 2. Hinihiling sa iyo na mag-iwan ng pagsusuri o kumuha ng survey
 3. nagpapadala ng mga pagbati
 1. Mga Identifier
 2. Data ng Pakikipag-ugnayan
 3. Mga hinuha
 4. Audio/Electronic na impormasyon
Upang maghatid ng may-katuturang nilalaman ng platform at mga advertisement sa iyo at sukatin o maunawaan ang pagiging epektibo ng advertising na inihahatid namin sa iyo.
 1. Mga Identifier
 2. Data ng Pakikipag-ugnayan
 3. Komersyal na Impormasyon
 4. Impormasyon sa Aktibidad sa Network
 5. Mga hinuha
Upang gumamit ng data analytics para pahusayin ang aming mga platform, produkto/serbisyo, marketing, relasyon sa customer, at karanasan.
 1. Impormasyon sa Aktibidad sa Network
Upang gumawa ng mga mungkahi at rekomendasyon sa iyo tungkol sa mga produkto o serbisyo na maaaring interesado sa iyo.
 1. Mga Identifier
 2. Data ng Pakikipag-ugnayan
 3. Komersyal na Impormasyon
 4. Mga hinuha
 5. Audio/Electronic na impormasyon
Upang lumikha at pamahalaan ang iyong online na account
 1. Mga Identifier
 2. Data ng Pakikipag-ugnayan
 3. Komersyal na Impormasyon
 4. Impormasyon sa Aktibidad sa Network
 5. Mga hinuha
Upang matukoy ang mga insidente sa seguridad, protektahan laban sa malisyosong, mapanlinlang, mapanlinlang, o ilegal na aktibidadUpang pangasiwaan at protektahan ang aming negosyo at mga platform, kabilang ang pag-troubleshoot, pagsusuri ng data, pagsubok, pagpapanatili ng system, suporta, pag-uulat, at pagho-host ng data.
 1. Mga Identifier
 2. Data ng Pakikipag-ugnayan
 3. Impormasyon sa Aktibidad sa Network
 4. Audio/Electronic na impormasyon
Upang tukuyin at ayusin ang mga error na pumipinsala sa kasalukuyang nilalayon na pagganaUpang pangasiwaan at protektahan ang aming negosyo at mga platform, kabilang ang pag-troubleshoot, pagsusuri ng data, pagsubok, pagpapanatili ng system, suporta, pag-uulat, at pagho-host ng data.
 1. Mga Identifier
 2. Data ng Pakikipag-ugnayan
 3. Impormasyon sa Aktibidad sa Network
 4. Audio/Electronic na impormasyon
Upang sumunod sa isang legal na obligasyon
 1. Upang pamahalaan ang mga usapin sa buwis;
 2. Bookkeeping at accountancy ng mga transaksyon;
 3. Upang pamahalaan ang pinagsama-samang mga ulat at taunang mga ulat sa pananalapi
 4. Upang sumunod sa mga kinakailangan ng mga lisensya, pagpaparehistro, at mga pahintulot na nakuha ng HealthTrip, kabilang ang mga pamantayan sa industriya gaya ng (PCI DSS etc.).
 1. Mga Identifier
 2. Data ng Pakikipag-ugnayan
 3. Komersyal na Impormasyon
 4. Audio/Electronic na impormasyon
Upang gamitin o ipagtanggol ang mga legal na paghahabol
 1. Upang pamahalaan ang mga reklamo
 2. Upang sumunod sa mga kahilingan, mga subpoena at iba pang pagpapatupad mga abiso na ibinigay ng mga regulator, hukuman at tagapagpatupad ng batas mga ahensya
 1. Mga Identifier
 2. Data ng Pakikipag-ugnayan
 3. Komersyal na Impormasyon
 4. Impormasyon sa Aktibidad sa Network
 5. Mga hinuha
 6. Audio/Electronic na impormasyon
 7. Data ng geolocation

PAGBABAGO NG LAYUNIN

Gagamitin lang namin ang iyong personal na impormasyon para sa mga layunin kung saan namin ito kinolekta, maliban kung makatwirang isaalang-alang namin na kailangan namin itong gamitin para sa ibang dahilan at ang kadahilanang iyon ay tugma sa orihinal na layunin. Kung gusto mong makatanggap ng paliwanag kung paano tumutugma ang pagproseso para sa bagong layunin sa orihinal na layunin, mangyaring makipag-ugnayan sa amin.

IYONG MGA PINILI

Bilang isang negosyong nakatuon sa customer, iginagalang at pinahahalagahan namin ang iyong mga inaasahan.

Ang bawat isa sa aming email sa marketing ay may opt-out na button at maaari kang mag-unsubscribe sa naturang komunikasyon anumang oras.

PAHINTULOT NA MAGBAHAGI NG IMPORMASYON

 • Pinapahintulutan ko ang mga doktor na ipinakilala ng HealthTrip na tasahin ang aking medikal na kasaysayan at mag-alok ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa 'as is' at 'as available' na batayan, na maaaring kabilang ang pagbibigay ng mga kinakailangang gamot. Naiintindihan ko na ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan ay ihahatid sa pamamagitan ng mga konsultasyon sa telepono o Internet sa mga doktor, at hindi isasagawa ang mga pisikal na eksaminasyon.
 • Kinikilala ko na ang anumang diyagnosis batay sa telephonic na konsultasyon ay magiging preliminary, at sumasang-ayon akong kumunsulta sa isa pang doktor ayon sa direksyon ng nagpapakonsultang doktor o ng doktor na pinili ko para sa karagdagang paggamot.
 • Sa panahon ng paggamot, ibubunyag ko ang sensitibong personal na impormasyon ('PI') sa Kumpanya, na kinabibilangan ng ngunit hindi limitado sa (i) pisikal, pisyolohikal, at mental na kondisyon, sintomas, at kasaysayan; (ii) mga resulta ng medikal na pagsusuri; (iii) mga medikal na rekord at kasaysayan; at (iv) biometric na impormasyon. Ang Kumpanya ay maaaring mag-imbak, gamitin, at ibunyag ang impormasyong ito sa mga doktor para lamang sa layunin ng paggamot. Ang Kumpanya ay nangangako na hindi i-publish o ibunyag ang PI sa sinumang ikatlong tao o katawan ng korporasyon nang wala ang aking malinaw na nakasulat na pahintulot, maliban kung ipinag-uutos ng batas.
 • Inilalaan ko ang karapatang repasuhin ang medikal na kasaysayan at kaugnay na mga rekord na ibinigay ko sa Kumpanya at humiling ng mga pagwawasto o pagbabago sa anumang hindi tumpak o kulang na impormasyon. Naiintindihan ko na ang Kumpanya ay hindi mananagot para sa pagiging tunay ng PI na ibinigay ko.
 • Sumasang-ayon ako na ang pananagutan ng Kumpanya ay limitado sa mga propesyonal na serbisyong ibinibigay nito, at ang Kumpanya ay hindi gumagawa ng anumang mga garantiya, representasyon, pag-endorso, o ipinahiwatig o ipinahayag na mga garantiya tungkol sa mga serbisyong ibinigay ng sinumang doktor na nakikibahagi nito.

PAANO NAMIN IBAHAGI ANG IYONG PERSONAL NA IMPORMASYON

Mga kaakibat ng korporasyon at pagbabago ng kontrol

Maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa aming mga corporate affiliate, at kung ang HealthTrip mismo (o bahagi ng negosyo nito) ay ibebenta o kung hindi man ay magbabago ng kontrol, ang mga may-ari ay magkakaroon ng access sa iyong personal na impormasyon para sa mga paggamit na itinakda dito.

Mga tagapagbigay ng serbisyo

Maaari naming ibahagi ang iyong PI sa mga supplier na nagsasagawa ng mga serbisyo sa aming ngalan at sumang-ayon sa pagsulat upang protektahan at huwag nang ibunyag ang iyong impormasyon. Gumagamit kami ng mga serbisyo ng Amazon AWS, Enablex at Gupshup bilang aming kasosyo sa pag-iimbak ng data at komunikasyon, na responsable para sa pagbibigay ng mga serbisyo tulad ng web at mobile application host provider, SMS, mga numero ng telepono at pag-record ng data. Mayroon kaming pormal na kasunduan sa mga provider na ito upang matiyak ang pagsunod sa mga regulasyon sa proteksyon ng data. Ang Amazon AWS, Enablex at Gupshup ay nangangako na panatilihin ang pagiging kompidensiyal, seguridad, at integridad ng ibinigay na data. Sa paggamit ng aming mga serbisyo, kinikilala at sumasang-ayon ka na AWS, Enablex at Gupshup mga maaaring kolektahin, proseso, at imbakan ang iyong mga datos na may kaugnayan sa komunikasyon alinsunod sa mga tuntunin na nakasaad sa aming kasunduan sa kanila.

Mga nagbibigay ng serbisyo sa pagbabayad, Mga Ospital at nagtitinda sa paglalakbay

Kung magbu-book ka sa pamamagitan ng mga platform, maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga provider ng serbisyo sa pagbabayad, mga bangko ng acquirer, at sa mga nagtitinda sa paglalakbay kung saan ka nag-book. Maaaring kabilang dito ang mga online na ahensya sa paglalakbay, hotel, airline, ospital, rehistradong klinika ng mga doktor, kumpanya ng pag-arkila ng sasakyan, at mga provider ng insurance sa paglalakbay. Ipoproseso ng mga third party na ito ang iyong personal na impormasyon bilang mga controllers ng data alinsunod sa kanilang sariling mga patakaran sa privacy. Kung makikipag-ugnayan ka sa aming suporta sa customer, maaaring kailanganin nilang magbahagi ng impormasyon tungkol sa iyong kahilingan sa nauugnay na vendor upang matulungan ka.

Mga kasosyo sa negosyo

Maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa iba't ibang mga kasosyo sa negosyo. Maaaring gamitin ng ilan sa mga kasosyong negosyo na ito ang iyong personal na impormasyon para sa pagtuklas ng panloloko, kabilang ngunit hindi limitado sa Mga Identifier, Data ng Pakikipag-ugnayan, at Impormasyon sa Aktibidad sa Network, gayundin para matukoy, maiwasan, o matugunan ang mga isyu sa panloloko, seguridad, o teknikal. Maaari rin naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga kasosyo upang lumikha ng mga survey, form, aplikasyon, o questionnaire upang masukat ang iyong kasiyahan sa aming mga serbisyo. Maaaring gamitin ng ilan sa mga kasosyo sa negosyo ang iyong personal na impormasyon para sa mga layunin ng online na pag-a-advertise sa gawi o para mag-alok sa iyo ng mga serbisyo o produkto na pinaniniwalaan naming interesado ka. Maaari rin naming ibahagi ang iyong impormasyon gaya ng inilarawan sa iyo sa oras ng pangongolekta. Bukod pa rito, maaari kaming magbahagi ng anonymous na pinagsama-samang impormasyon sa paggamit sa mga kasosyo.

Pumapasok kami sa mga tuntunin sa pagpoproseso ng pagiging kumpidensyal at personal na impormasyon sa mga kasosyo upang matiyak na sumusunod sila sa mataas na antas ng pagiging kumpidensyal at pinakamahuhusay na kagawian sa mga pamantayan sa privacy at seguridad, at regular naming sinusuri ang mga pamantayan at kasanayang ito.

Mga Health Package na ibinahagi mo

Kung gumagamit ka o may mga itinerary/quote bilang bahagi ng aming serbisyo, maaari kang magpadala o magbigay ng access sa iyong itinerary/quote sa sinumang pipiliin mo. Ang iyong itinerary/quote ay maaaring maglaman ng sapat na mga detalye (halimbawa, impormasyon sa sakit at mga reference code ng ospital) upang payagan ang tatanggap na kanselahin o baguhin ang iyong booking, atbp. Dapat mo lamang ibahagi ang iyong itinerary/quote sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kung pipiliin mong ipakita ang iyong itinerary/quote sa mga web page na makikita ng publiko (gaya ng Facebook), maaaring kolektahin at gamitin ng iba ang impormasyong iyon.

Ibinahagi ang impormasyon sa publiko

Kung bibigyan mo kami ng pagsusuri ng iyong karanasan, pinahihintulutan mo kaming i-publish ito sa lahat ng aming platform sa ilalim ng screen name na ibinigay mo. Pinapahintulutan mo rin kami na pagsama-samahin ito sa iba pang mga review.

Mga awtoridad

Maaari naming ibunyag ang personal na impormasyon kung kinakailangan ng batas, halimbawa sa pagpapatupad ng batas o iba pang awtoridad. Kabilang dito ang mga utos ng hukuman, subpoena, mga utos na nagmumula sa mga legal na proseso, at administratibo o kriminal na pagsisiyasat. Maaari rin naming ibunyag ang iyong personal na impormasyon kung ang pagbubunyag ay kinakailangan para sa pag-iwas, pagtuklas, o pag-uusig ng mga kriminal na gawain o upang maiwasan ang iba pang pinsala, o bilang tugon sa isang legal na aksyon o upang ipatupad ang aming mga karapatan at paghahabol. Bukod pa rito, maaari kaming magbahagi ng anonymous na pinagsama-samang impormasyon sa paggamit sa iba.

Ang lahat ng mga kategorya sa itaas ay hindi kasama ang data at pahintulot ng pinagmulan ng text messaging. Ang impormasyong ito ay hindi ibabahagi sa anumang mga third party


KUNG PAANO NAMIN INIIIMBOK AT PROTEKTAHAN ANG IYONG PERSONAL NA IMPORMASYON

Ang aming mga server at data center ay matatagpuan sa U.S., at ang aming mga service provider ay maaaring matatagpuan doon at sa ibang mga bansa. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng personal na impormasyon, sumasang-ayon ka na ang iyong personal na impormasyon ay maaaring ilipat at iimbak sa mga bansang ito. Ang mga bansang ito ay maaaring may iba at/o hindi gaanong mahigpit na privacy/proteksyon sa data at mga panuntunan sa seguridad ng data kaysa sa iyong sariling bansa. Bilang resulta, ang iyong personal na impormasyon ay maaaring sumailalim sa mga kahilingan sa pag-access mula sa mga pamahalaan, korte, o tagapagpatupad ng batas sa mga bansang iyon ayon sa mga batas sa mga bansang iyon. Alinsunod sa mga naaangkop na batas ng naturang mga bansa, magbibigay kami ng mga kinakailangang pananggalang upang mapanatili ang mga proteksyon ng iyong personal na impormasyon, halimbawa, sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kontratang pangako mula sa mga tatanggap ng personal na impormasyon batay sa mga sugnay ng modelo ng EU.

Ang HealthTrip ay may programang panseguridad na nilayon upang panatilihing protektado ang personal na impormasyon sa aming mga system mula sa hindi awtorisadong pag-access at maling paggamit. Ang aming mga system ay na-configure gamit ang data encryption o scrambling na teknolohiya, at mga firewall na ginawa sa mga pamantayan ng industriya. Gumagamit din kami ng teknolohiyang Secure Socket Layer (SSL) na nagpoprotekta sa personal na impormasyong ipinapadala mo sa Internet. Ang personal na impormasyon ay maaari lamang ma-access ng mga tao sa loob ng aming organisasyon o ng aming mga service provider upang isagawa ang mga paggamit na nakasaad sa Patakaran sa Privacy na ito.

Naglagay kami ng naaangkop na mga hakbang sa seguridad upang maiwasan ang iyong personal na impormasyon na hindi sinasadyang mawala, magamit, o ma-access sa isang hindi awtorisadong paraan, binago, o isiwalat. Bilang karagdagan, nililimitahan namin ang pag-access sa iyong personal na impormasyon sa mga empleyado, ahente, kontratista, at iba pang mga service provider na kailangang malaman ng negosyo. Ipoproseso lang nila ang iyong personal na impormasyon sa aming mga tagubilin at napapailalim sa isang tungkulin ng pagiging kumpidensyal.

Naglagay kami ng mga pamamaraan upang harapin ang anumang pinaghihinalaang paglabag sa personal na impormasyon at aabisuhan ka at anumang naaangkop na regulator ng isang paglabag kung saan kami ay legal na kinakailangan na gawin ito.

MGA PANAHON NG RETENSIYON

Pananatilihin lang namin ang iyong personal na impormasyon hangga't makatwirang kinakailangan upang matupad ang mga layunin na kinolekta namin ito, kabilang ang para sa mga layuning matugunan ang anumang legal, regulasyon, buwis, accounting, o mga kinakailangan sa pag-uulat. Maaari naming panatilihin ang iyong personal na impormasyon sa mas mahabang panahon kung sakaling magkaroon ng reklamo o kung makatuwiran kaming naniniwala na may posibilidad ng paglilitis kaugnay ng aming kaugnayan sa iyo.

Upang matukoy ang naaangkop na panahon ng pagpapanatili para sa personal na impormasyon, isinasaalang-alang namin ang halaga, kalikasan, at pagiging sensitibo ng personal na impormasyon, ang potensyal na panganib ng pinsala mula sa hindi awtorisadong paggamit o pagsisiwalat ng iyong personal na impormasyon, ang mga layunin kung saan namin pinoproseso ang iyong personal na impormasyon at kung makakamit natin ang mga layuning iyon sa pamamagitan ng iba pang paraan, at ang naaangkop na legal, regulasyon, buwis, accounting, o iba pang mga kinakailangan.

IBA PANG MGA WEBSITE

Kung nag-click ka sa mga third-party na website o iba pang platform, hindi nalalapat ang patakaran sa privacy ng HealthTrip.


MGA KAHILINGAN AT REKLAMO

Sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyong itinakda ng naaangkop na batas, may karapatan kang:

 • Humiling ng access sa iyong personal na impormasyon (karaniwang kilala bilang isang "kahilingan sa pag-access sa paksa ng data"). Binibigyang-daan ka nitong makatanggap ng kopya ng personal na impormasyong hawak namin tungkol sa iyo at upang suriin ang kawastuhan at integridad ng personal na impormasyon. Ang pagbubunyag ay maaaring limitado sa 12-buwan na panahon bago ang pagtanggap ng nabe-verify na kahilingan. Maaari mo ring hilingin sa amin na bigyan ka ng:
  • ang mga kategorya ng mga mapagkukunan kung saan kinokolekta ang PI;
  • ang negosyo o komersyal na layunin para sa pagkolekta ng PI;
  • ang mga kategorya ng mga third party kung kanino namin ibinabahagi ang iyong PI;
  • ang mga kategorya ng PI na isiniwalat namin para sa layunin ng negosyo.
 • Humiling ng pagwawasto ng personal na impormasyong hawak namin tungkol sa iyo. Binibigyang-daan ka nitong humiling na itama ang anumang hindi kumpleto o hindi tumpak na personal na impormasyon, bagama't maaaring kailanganin naming i-verify ang katumpakan ng bagong personal na impormasyong ibinigay mo sa amin.
 • Humiling ng pagtanggal Magagawa mong magsumite ng isang nabe-verify na kahilingan at hilingin sa amin na tanggalin ang iyong personal na impormasyon. Mangyaring magkaroon ng kamalayan na may ilang mga kaso kung saan maaari naming tanggihan ang iyong kahilingan, tulad ng pagsunod sa mga kinakailangan ng batas; upang magsagawa ng transaksyong pinasimulan mo; upang gamitin o ipagtanggol ang aming mga legal na paghahabol; upang sumunod sa isang opisyal na kahilingan na isinumite ng lokal, estado, o pederal na awtoridad; pakikipagtulungan sa pagpapatupad ng batas tungkol sa mga aktibidad na maaaring lumabag sa batas; upang makita ang mga insidente sa seguridad, protektahan laban sa malisyosong, mapanlinlang, mapanlinlang, o ilegal na aktibidad; o usigin ang mga responsable para sa aktibidad na iyon; upang maiwasan ang masamang epekto sa mga karapatan at kalayaan ng ibang mga customer, kabilang ang mga pasahero, mga may hawak ng payment card; i-debug upang matukoy at ayusin ang mga error na pumipinsala sa umiiral na nilalayon na pagpapagana; para lamang sa panloob na analytical, pamamahala sa panganib, katiyakan sa kalidad, pagsasanay, at mga layuning pang-istatistika, paglalapat ng mga karagdagang pananggalang upang maiwasan ang anumang hindi nararapat na epekto sa tao ng mga customer (functional separation); upang matiyak ang integridad ng mga sistema ng pag-archive at pag-backup.
 • Kahilingan na mag-opt out sa pagbebenta/pagbabahagi ng personal na impormasyon: Ang mga naturang kahilingan ay dapat isumite sa pamamagitan ng pagpapadala ng email sa [email protected].

Dahil sa malayong katangian ng aming mga serbisyo, mahalaga para sa amin na patuloy na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng parehong email (Na-verify na Email), na ginamit mo upang humiling ng quote ng presyo o bumili ng medikal na biyahe at iba pang nauugnay na serbisyo.

Ang Na-verify na Email ay ang pangunahing channel ng komunikasyon para sa amin, upang makapagbigay kami ng mabilis na mga sagot at hindi ibunyag ang iyong data sa sinumang malisyosong tao.

Maaari ka ring magsumite ng kahilingan sa pamamagitan ng voice call, ngunit kailangan pa rin naming gamitin ang na-verify na email para tumugon, dahil sa mga kinakailangan ng batas at para maprotektahan ang aming mga legal na claim. Kung isusumite mo ang iyong kahilingan sa pamamagitan ng isang awtorisadong ahente o sa pamamagitan ng paggamit ng serbisyo ng third-party, hihiling kami ng karagdagang pag-verify sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng na-verify na email.

WALANG-DISKRIMINASYON

Hindi kami magtatangi sa iyo (tanggihan ang mga serbisyo, maniningil ng iba't ibang presyo, magbigay ng iba't ibang antas ng kalidad) dahil ginamit mo ang alinman sa mga karapatang itinakda dito.

Maaaring limitado ang karapatang ito kung ang pagkakaiba sa mga presyo o antas ng kalidad ay makatwirang nauugnay sa halagang ibinigay sa iyo ng iyong personal na impormasyon.

Maaari naming makuha ang iyong pahintulot sa pag-opt-in at bigyan ka ng mga insentibong pinansyal upang sumang-ayon kang magbigay ng karagdagang personal na impormasyon o pigilin ang paghiling ng pagtanggal ng iyong personal na impormasyon.

MGA BAYAD at PAGTANGGI

Hindi mo kailangang magbayad ng bayad para ma-access ang iyong personal na impormasyon (o gamitin ang alinman sa iba pang mga karapatan). Gayunpaman, maaari kaming maningil ng makatwirang bayad kung ang iyong kahilingan ay malinaw na walang batayan, paulit-ulit (higit sa dalawang beses sa loob ng 12 buwan), o sobra-sobra. Bilang kahalili, maaari kaming tumanggi na sumunod sa iyong kahilingan sa mga sitwasyong ito.

Maaari rin kaming tumanggi na kumilos sa iyong kahilingan kapag wala kami sa posisyon na kilalanin ka at i-verify ang iyong kahilingan, o kung hindi binayaran ang hiniling na bayarin.

Maaaring kailanganin naming humiling ng partikular na impormasyon mula sa iyo upang matulungan kaming kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan at tiyakin ang iyong karapatan na ma-access ang iyong personal na impormasyon (o gamitin ang alinman sa iyong iba pang mga karapatan). Ito ay isang hakbang sa seguridad upang matiyak na ang personal na impormasyon ay hindi ibinunyag sa sinumang tao na walang karapatang tumanggap nito. Maaari din kaming makipag-ugnayan sa iyo (sa pamamagitan ng email, telepono, o messenger) upang humingi sa iyo ng karagdagang impormasyon kaugnay ng iyong kahilingan na pabilisin ang aming tugon.

Dahil sa mga legal na limitasyon, maaari naming tanggihan ang iyong kahilingan na malaman kung hinihiling mo sa amin na ibunyag ang mataas na panganib na data (hal., numero ng pasaporte, numero ng pagkakakilanlan gaya ng Aadhaar o SSN, numero ng lisensya sa pagmamaneho, data ng financial account, mga password, atbp.) . Sa ganitong mga kaso, ipapaalam namin sa iyo na nakolekta namin ang mga ganitong uri ng impormasyon, maliban kung ipinagbabawal na gawin ito ng batas.

MGA TUNTUNIN

Sinusubukan naming tumugon sa lahat ng lehitimong kahilingan sa loob ng isang buwan. Paminsan-minsan, maaaring tumagal kami ng higit sa isang buwan kung ang iyong kahilingan ay partikular na kumplikado o kung gumawa ka ng ilang mga kahilingan. Sa kasong ito, aabisuhan ka namin at panatilihin kang updated. Ang maximum na oras ng pagtugon ay hindi lalampas sa 90 araw.

MGA CONTACT

maaari mong isumite ang iyong reklamo/ kahilingan sa email ng DPO (tingnan sa itaas).

KUNG PAANO TUMAGOT ang HealthTrip SA MGA "HUWAG SUSUNOD" ANG MGA SIGNAL

Ang ilang mga browser ay may tampok na "Huwag Subaybayan" na nagbibigay-daan sa iyong sabihin sa mga website na hindi mo gustong masubaybayan ang iyong mga aktibidad sa online.


HealthTrip COOKIE POLICY

Ang cookies ay isang maliit na piraso ng data na ipinadala mula sa Plataporma at itinago sa iyong aparato (kompyuter, smartphone, atbp.) ng iyong web browser habang ikaw ay nagba-browse sa aming Mga Plataporma at kung minsan ay sa dulong linya. Nang walang Cookies, imposible na ibigay sa iyo ang impormasyon at mga serbisyo na iyong hinihiling sa pamamagitan ng Internet. Tandaan ng mga Cookies ang impormasyon ng estado (tulad ng mga item na idinagdag sa cart sa isang online na tindahan) o nagre-record ng iyong aktibidad sa pag-browse. Maaari rin silang gamitin upang tandaan ang arbitraryong piraso ng impormasyon na na-input ng user sa mga field ng form tulad ng mga pangalan, address, password, at billing address.

Sa pamamagitan ng paggamit sa Mga Platform, sumasang-ayon ka sa paggamit ng alinman sa cookies at mga tool sa pagsubaybay na binanggit sa patakarang ito, maliban kung nag-opt out ka (available lang para sa ilang uri ng cookie). Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga layunin ng cookie ay matatagpuan dito o maaari kang magpadala ng kahilingan sa amin.

MGA KATEGORYA NG COOKIES NA GINAGAMIT NG HealthTrip

Teknikal at mahigpit na kinakailangang Cookies

Sa karamihan ng mga kaso, gumagamit ang aming Mga Platform ng cookies upang matiyak ang teknikal na posibilidad na ikonekta ang aming Platform sa iyong device at magbigay ng mga serbisyong hiniling mo. Ang cookies na ito ay isinama bilang default sa aming Mga Platform.

Kung sakaling subukan mong i-block/i-off ang alinman sa mga naturang cookies na maaaring hindi ka makatanggap ng ilang mahahalagang bahagi ng mga serbisyo, na hiniling mo. Ang ilang mga halimbawa ng naturang cookies ay:

 • Cookies ng input ng user (session-id), hal. kapag nagpupuno ka ng online form (pagbili ng package, pagbabayad atbp.).
 • Cookies ng pagpapatunay, na ginagamit para sa mga napatotohanang serbisyo, hal., kapag nagla-log in ka sa iyong online na account sa loob ng alinman sa mga sistema ng impormasyon na isinama sa aming Platform.
 • Ang cookies ng seguridad na ginagamit upang makita ang mga pang-aabuso sa pagpapatotoo at maiwasan ang mga nakakahamak na pag-atake.
 • Mga cookies ng session ng player ng nilalaman ng multimedia, gaya ng cookies ng flash player.
 • Mag-load ng mga cookies ng session ng pagbabalanse (mas mabilis na pagproseso ng iyong mga kahilingan).
 • Mga cookies sa pagbabahagi ng content ng third party na social plug-in.

Functionality at Preferences Cookies

Tinutulungan kami ng mga naturang cookies na i-optimize at gawing mas user-friendly ang aming mga Platform, mapahusay ang mga antas ng seguridad, mapadali ang mas mabilis at mas maginhawang paggamit ng Mga Platform, at makatanggap ng mahahalagang istatistika sa isang hindi nagpapakilalang paraan, kabilang ang ngunit hindi limitado sa:

 • Upang gumawa ng pinagsama-samang mga istatistika sa mga bagong bisita sa Mga Platform.
 • Upang matulungan kaming makilala ang iyong browser at ang dati nitong na-configure na mga setting, halimbawa mga kagustuhan sa wika, laki ng font atbp. Upang pamahalaan ang mga kontraktwal na relasyon sa mga kasosyo, kapag nag-book ka sa mga website ng kasosyo. Upang makatulong na mapabuti ang aming pag-aalok ng Platform at para sa mga layunin ng pagpaplano ng kapasidad. Kami o ang aming mga service provider ay maaaring magtakda ng analytics cookies. Nagbibigay-daan ito sa amin na mangalap ng pinagsama-sama o naka-segment na impormasyon tungkol sa mga uri ng mga bisitang nag-a-access sa aming Mga Platform at ang mga page at advertisement na kanilang tinitingnan. Upang mas maunawaan ang iyong paggamit sa aming Mga Platform, kami o ang aming mga service provider ay maaaring mangolekta ng impormasyon sa naturang paggamit, kabilang ang mga pahinang binisita, mga link na na-click atbp. Hindi namin ginagamit ang impormasyong ito upang personal na makilala ka.

Kung sakaling kami ay nangongolekta ng Cookies para sa mga layuning pang-istatistika, kami ay nangangako na ilapat ang isang "functional separation" na prinsipyo, kaya ang mga resulta ng pagpoproseso ay dapat na walang anumang negatibong epekto sa Iyong privacy o hindi dapat magkaroon ng anumang mga desisyon na ginawa laban sa Iyo. Ang panahon ng pagpapanatili ng Functionality Cookies ay kadalasang napakaikli. Sa kaso ng mas mahabang panahon, mangyaring, magkaroon ng kamalayan na palagi naming tinatasa ang antas ng panganib ng naturang pagproseso, upang hindi ito makakaapekto sa iyong privacy.

Sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa maaari naming payagan ang mga service provider na mangolekta ng Functionality Cookies sa aming mga Platform upang mabigyan kami ng pinagsama-samang istatistika. Sa ganitong mga kaso, hinihiling namin sa mga service provider na pagsama-samahin o burahin ang data na nakuha mula sa Iyong device

Advertising at Targeting Cookies

Kami at ang aming mga third party vendor, kabilang ang Microsoft, Google at Facebook, gamitin ang mga cookies sa Advertising upang maghatid ng mga ad batay sa iyong mga nakaraang pagbisita sa aming mga Platform. Halimbawa:

 • Upang magamit ang cross-device na pagsubaybay upang ma-optimize ang aming mga aktibidad sa advertising. Bilang bahagi ng cross-device na pagsubaybay, maaaring pagsamahin ng HealthTrip ang impormasyong nakolekta mula sa isang partikular na browser o mobile device sa isa pang computer o device na naka-link sa computer o device kung saan nakolekta ang impormasyon. Sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong mga setting ng cookie sa iyong device, maaari mong baguhin ang iyong cross-device na mga setting ng pagsubaybay para sa mga layunin ng advertising.
 • Upang makipagtulungan sa mga kumpanya ng online na advertising upang ipakita ang naka-target na advertising sa aming Mga Platform at mga third-party na platform na binibisita mo. Ang pag-target na ito ay maaaring batay sa impormasyong nakolekta namin o ng mga third-party na platform. Ang pag-target na ito ay maaari ding batay sa iyong mga aktibidad o gawi sa aming Mga Platform o sa mga third party. Maaari rin kaming makakuha ng impormasyon tungkol sa iyong kasaysayan ng pagba-browse mula sa aming mga kasosyo sa negosyo.
  Maaari naming gamitin ang Google Analytics at Microsoft Clarity upang mangolekta ng data ng demograpiko at interes tungkol sa iyo (gaya ng aktibidad ng heatmap, edad, kasarian, at mga interes), kabilang ang sa pamamagitan ng Google Analytics Demographics at Pag-uulat ng Interes. Maaari naming gamitin ang impormasyong nakolekta tungkol sa iyo sa pamamagitan ng Google Analytics para sa mga serbisyo ng Google gaya ng Remarketing sa Google Analytics at Pag-uulat ng Impression sa Google Display Network. Ang mga pagpipiliang gagawin mo ay partikular sa browser at device. Ang ilang aspeto ng aming site ay gumagamit ng cookies upang gumana. Maaaring hindi mo magamit ang mga feature na ito kung itatakda mo ang iyong device na i-block ang cookies. Inaanonymize namin ang mga IP address sa Google Analytics.

Kami at ang aming mga kasosyo sa advertising ay maaari ding gumamit ng mga web beacon (isang pixel na GIF na mga larawan). Ang mga web beacon na ito ay inilalagay sa code ng isang Web page o isang email newsletter. Kapag nag-access ka ng kasosyong site sa loob ng aming mga mobile application, maaari naming subaybayan ang iyong aktibidad sa site na iyon.


MAG-OPT-OUT SA COOKIES

Binibigyan ka ng iyong browser ng kakayahang kontrolin ang cookies. Paano ito gawin ay nag-iiba-iba sa bawat browser. Dapat mong tingnan ang Help menu sa browser na iyong ginagamit para sa karagdagang impormasyon. Ang iyong pagpipilian sa pag-opt out ay naka-imbak sa opt out na cookies lamang sa browser na iyon, kaya dapat mong hiwalay na itakda ang iyong mga kagustuhan para sa iba pang mga browser, computer, o device na maaari mong gamitin. Kung hinarangan ng iyong browser ang cookies, maaaring hindi epektibo ang iyong mga kagustuhan sa pag-opt out. Maaaring alisin ng pagtanggal ng cookies ng browser ang iyong mga kagustuhan sa pag-opt out, kaya dapat mong bisitahin ang page na ito pana-panahon upang suriin ang iyong mga kagustuhan. Kung iba-block o tatanggalin mo ang cookies o mag-o-opt out sa online na behavioral advertising, hindi lahat ng pagsubaybay na aming inilarawan sa patakarang ito ay titigil. Pakitandaan din na ang pag-opt out sa isang third party na cookie ay hindi nangangahulugan na hindi ka na makakatanggap o sasailalim sa online na advertising o marketing. Nangangahulugan ito na ang serbisyo ng ikatlong partido kung saan ka nag-opt out ay hindi na maghahatid ng mga ad na iniayon sa iyong mga kagustuhan sa web at online na pag-uugali.

Maaari ka ring mag-opt out sa third party cookies sa pamamagitan ng pagbisita sa opt-out website

tulad ng https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN or
https://www.cookiesandyou.com/disablecookies/windows/chrome/