Penapis

Syarat-syarat Penggunaan

Terima kasih kerana menggunakan aplikasi mudah alih Healthtrip dan www.healthtrip.com (selepas ini dirujuk sebagai "Laman Web"), platform dalam talian Global Patient Tech Pte Ltd. Dengan mengakses dan menggunakan mana-mana bahagian Perkhidmatan ini, anda akan dianggap telah menerima accePvtd terikat secara sah oleh Syarat Penggunaan yang terkandung di sini. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Penggunaan ini, sila jangan gunakan aplikasi atau Laman Web ini.

Umum

Syarat Penggunaan ini boleh diubah dari semasa ke semasa mengikut budi bicara Global Patient Tech Pte Ltd. dan tanpa menanggung sebarang tanggungjawab. Semua perubahan akan diposkan di halaman ini, dan penggunaan Anda dari Laman Web ini setelah perubahan tersebut diposkan akan menjadi persetujuan anda terhadap Syarat Penggunaan yang diubah dan semua perubahan yang terdapat di dalamnya.

Hak Empunya

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Global Patient Tech Pte Ltd. Semua Kandungan yang disertakan di Laman Web, kecuali dimuat naik oleh Pengguna, adalah hak milik Global Patient Tech Pte Ltd.

Dalam terma dan syarat ini, Kandungan merujuk pada teks, grafik, gambar, audio, video, perisian, kompilasi data, susun atur halaman, kod dan perisian yang mendasari dan bentuk maklumat lain yang dapat disimpan dalam komputer yang muncul pada atau bentuk sebahagian daripada Laman Web ini, termasuk kandungan yang dimuat naik oleh Pengguna.

Anda mengakui bahawa anda bertanggung jawab atas setiap Kandungan yang anda kirimkan melalui Laman Web, termasuk kesahan, kebolehpercayaan, kesesuaian, keaslian dan hak cipta dari kandungan tersebut. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak atas Kandungan yang anda hantar; bahawa Kandungannya tepat; bahawa penggunaan Kandungan yang anda berikan tidak melanggar ketentuan terma dan syarat ini dan tidak akan menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang; dan bahawa anda akan mengganti rugi Global Patient Tech Pte Ltd untuk semua tuntutan yang dihasilkan dari Kandungan yang anda berikan.

Sekatan Penggunaan Kandungan

Kecuali dinyatakan sebaliknya, kandungan laman web ini tidak boleh diterbitkan semula, diterbitkan semula, dimuat naik, diposkan, dihantar atau diedarkan dengan cara apa pun, tanpa kebenaran terlebih dahulu dari Global Patient Tech Pte Ltd. Untuk menggunakan mana-mana bahagian kandungan laman web ini , pengguna mesti meminta kebenaran secara bertulis, menyatakan kandungan untuk digunakan; maksud penggunaan; cara penggunaan; jangka masa penggunaan dan identiti pengguna. Global Patient Tech Pte Ltd berhak tanpa syarat dan mutlak untuk menolak kebenaran tanpa menyatakan alasan; dan / atau jika maklumat yang dihantar oleh pengguna dianggap tidak mencukupi.

Penafian Jaminan dan Liabiliti

Kandungan laman web ini disediakan berdasarkan "apa adanya" tanpa membuat pernyataan atau jaminan dalam bentuk apa pun. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, Global Patient Tech Pte Ltd tidak menjamin dan dengan ini menolak sebarang jaminan: - (a) mengenai ketepatan, ketepatan, kebolehpercayaan, ketepatan masa, tanpa pelanggaran, hak milik, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu kandungan laman web ini; (b) bahawa kandungan tersedia melalui laman web ini atau fungsi yang berkaitan dengannya tidak akan terganggu atau bebas ralat, atau kecacatan akan diperbaiki atau bahawa Laman web dan pelayan ini dan akan bebas dari semua virus dan / atau bahaya lain unsur. Global Patient Tech Pte Ltd juga tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kehilangan apa pun yang disebabkan oleh (langsung atau tidak langsung) penggunaan laman web, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kerosakan atau kerugian yang dialami akibat bergantung pada kandungan yang terdapat dalam atau tersedia dari laman web.

Hak Akses

Global Patient Tech Pte Ltd berhak untuk menolak atau menyekat akses ke laman web ini kepada orang tertentu, atau untuk menyekat akses dari alamat Internet tertentu ke laman web ini, pada bila-bila masa, tanpa menjelaskan alasan apa pun.

Polisi

Penggunaan Laman Web juga dikawal oleh Dasar Privasi kami, yang digabungkan ke dalam terma dan syarat ini melalui rujukan ini. Untuk melihat Dasar Privasi, sila klik pautan berikut: https://www.healthtrip.com/terms-and-conditions/

Pautan dari Laman Web ini dan Laman Web Lain

Laman web ini mengandungi hiperpautan ke laman web yang tidak diselenggara oleh Healthtrip.com. Global Patient Tech Pte Ltd tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web ini dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian yang timbul daripada akses kepada laman web tersebut. Penggunaan hiperpautan dan akses kepada laman web tersebut adalah atas risiko pengguna sendiri. Hiperpautan ke laman web lain hanya disediakan sebagai kemudahan untuk pengguna. Global Patient Tech Pte Ltd berhak untuk melumpuhkan sebarang pautan ke, atau bingkai mana-mana tapak web yang mengandungi topik, nama, bahan atau maklumat yang tidak sesuai, tidak senonoh, memfitnah, melanggar, lucah, tidak senonoh atau menyalahi undang-undang, atau bahan atau maklumat yang melanggar mana-mana undang-undang bertulis , mana-mana hak harta intelek, proprietari, privasi atau publisiti yang berkenaan. Global Patient Tech Pte Ltd berhak untuk melumpuhkan sebarang pautan atau bingkai yang tidak dibenarkan dan menafikan sebarang tanggungjawab untuk kandungan yang tersedia di mana-mana tapak web lain yang dicapai dengan mengakses pautan tersebut ke atau dari laman web ini atau mana-mana kandungan.

mesej-mesej

Global Patient Tech Pte Ltd berhak untuk membuang dan / atau mematikan sebarang gambar, komen, ulasan, dan pernyataan tidak sah yang ditempatkan di laman web ini dan / atau perkhidmatan kami. Tindakan boleh diambil atas percubaan untuk menghantar spam atau memberikan komen tidak senonoh di laman web yang boleh menyebabkan bahaya kepada sentimen orang lain.

Terma dan syarat ini bersama dengan Dasar Privasi mengandungi keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara pokoknya dan menggantikan semua perbincangan, pengaturan atau perjanjian sebelumnya yang mungkin telah berlaku berkaitan dengan terma dan syarat.

Cara Pembayaran

Curestay Services Private Limited menerima pembayaran dari hospital dan membayar kepada rakannya mengikut kaedah pembayaran

  • Perbankan Bersih
  • Kad kredit / Kad debit
  • Pemindahan bank
  • Cek
Hubungi kami sekarang